Kuivaimu on tehokas rakenteita rikkomaton menetelmä materiaalien siirtoon vaikeapääsyisitä kohteista. Käytämme kuivaimua esimerkiksi vanhojen eristysmateriaalien kuten hiekan, purun, kutterin ja puhallusvillan poistoon rakennuksen rakenteista. Kuivaimurikalustollamme poistamme tehokkaasti rakenteista kaikenlaisen kuivan materiaalin esim. hiekan, muhan, kutterin ja puhallusvillan.

Kuivaimun käyttökohteet

Kuivaimun käyttö on helppo ja tehokas tapa päästä eroon jätteestä esimerkiksi rakennustyömaalla tai teollisuudessa. Materiaali imetään säiliöön, josta se voidaan tyhjentää sijoituspaikkaan kippaamalla tai puhaltamalla. Menetelmä sopii käytettäväksi myös vaikeapääsyisissä tiloissa.

Suurtehoimuri

Suurtehoimuri on ehdottomasti kätevin tapa poistaa vanhat eristeet, sillä työ on nopeaa ja pölytöntä. Lisäksi jäte saadaan säiliöön, jossa se voidaan kuljettaa suoraan jatkokäsittelypaikkaan. Suurtehoimuri on soveluu moniin eri puhdistuskohteeseen ja se onkin menetelmänä todellinen työmyyrä. Sen valtava imuteho riittää kuljettamaan niin kuivia kuin märkiä aineita vaakatasossa satojen metrien päästä ja korkeus- suunnassakin jopa 50 metriä. Kuivaimuautolla voidaan poistaa kuivaa ja kosteaa materiaalia kuten esimerkiksi puru, hiekka, mättäät, tuhka, vilja ja puhal- lusvilla. Materiaalien poisto tapahtuu helposti ja pölyttömästi kohteista, joista se muilla menetelmillä saattaa olla jopa mahdotonta. Vesivahinkojen jälkeen kostuneiden eristeiden poisto on välttämätöntä, jolloin kuivaimu on nopea ja kustannustehokas toimenpide onnistuneen remontin kannalta.